آموزشگاه نقاشی ارژنگ

کارگاه های یک روزه آموزشگاه ارژنگ
کارگاه های یک روزه آموزشگاه ارژنگ

 

آموزشگاه ارژنگ با تجارب بالای موسس و مربیان خود همواره هنرجویان عزیز را از تکنیک های هنری جدید و آموزش های حرفه ای نقاشی بهره مند می کند.

از مهمترین اهداف آموزشگاه ارژنگ ایجاد فضای آرام، سالم و پویا برای هنرجویان می باشد. گرد آمدن هنردوستان در محفلی گرم و آموزشی باعث ارتقای سطح فرهنگی، معنوی و آموزشی افراد می شود.
آموزشگاه ارژنگ مقدم همه عزیزان را گرامی می دارد و نیز از هنر آنان هویت می گیرد. تلاش روز افزون ما در جهت پاسداری از هنر و انتقال آن به علاقمندان هنر می باشد. به امید آنکه سهم کوچکی در ترویج هنر در جامعه داشته باشیم تا بتوانیم آسیب های آن را کمتر کنیم.