سبک های مختلف نقاشی

لیست سبکهای مختلف نقاشی
۱- امپرسیونیسم (برداشت گرایی)
۲-رئالیسم (واقع گرایی)
۳- نئوامپرسیونیسم
۴-پست-امپرسیونیسم
۵- اکسپرسیونیسم
۶- اکپرسیونیسم انتزاعی
۷- کوبیسم (حجم گری)
۸- فوتوریسم
۹- ورتیسیسم
۱۰- رومانتیسیسم
۱۱- پرسیژنیسم
۱۲- مینی‌مالیسم
۱۳- سورئالیسم
۱۴- گرافیتی
۱۵- آپ آرت
۱۶- باربیزون
۱۷- فتورئالیسم
۱۸- تونالیسم
۱۹- باروک
۲۰- استاکیسم
۲۱- آبستره (انتزاعی)
۲۲- کنستراکتیویسم
۲۳- روکوکو
۲۴- Mysore
۲۵- مینیاتور ایرانی
۲۶- مینیاتور عثمانی
۲۷- مدرنیسم (نوگرایی)
۲۸- هنر ابتدایی
۲۹- پست مدرنیسم (فرا نوین)
۳۰- آوانگارد (پیشگام ، وابسته به مکتب های هنری نوین و غیر سنتی)
۳۱- ساختار گرایی
۳۲- کتاره سخت
۳۳- پوینتولیسم
۳۴- آبستره اکسپرسیونیسم
۳۵- دادا و سوررئالیسم
۳۶- فوویسم
۳۷- سمبولیسم و آرنوو
۳۸- نئوکلا سی سیسم
۳۹- منریسم
۴۰- دادائیسم
۴۱-کلاسییسیسم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *