آماده سازی بوم برای رنگ روغن

بوم به بستری اطلاق می شود که نقاشان آنرا برای پیاده سازی آثار خود برمی گزینند و می تواند از هر نسجی با بافت متراکم بوجود آید.  در بوم سازی از دو جنس پنبه و کتان استفاده می شود که کتان به نسبت پنبه گرانتر است. در آغاز رنگ روغن…

رنگ روغن

ترسیم پرده خیال شما با انواع تکنیک های مختلف قابل اجرا است، اما امروز به معجزه خلق اثر هنری با استفاده از تکنیک رنگ روغن می پردازیم. نقاشی رنگ روغن فرایند نقاشی با رنگ روغنی است که از آمیختن رنگدانه‌ها به روغن به عنوان چسب به دست می‌آید. روغن به…

زیر سازی بوم نقاشی

زیر سازی بوم نقاشی گاهی اوقات آماده کردن بستر یک کار، تحت عنوان زیر سازی بوم نقاشی اهمیت بسیار زیادی برای ما دارد.گاهی یک بوم خام می تواند دردسرساز شود که می توان از قبل برای آن چاره ای اندیشید. در تکنیک هایی که با بوم سروکار داریم اگر بدون زیر…