ترکیب رنگ با مدادرنگی

مدادرنگي نوعي مداد است که در ترکیب رنگ با مدادرنگی اثر رنگي برکاغذ به جاي مي گذارد . مغز استوانه اي شکل  بيشتر انواع مداد رنگي از ترکيب رنگدانه، موم و نوعي خاصي از خاک رس به نام کائولين تشکيل شده است. نقاشي با مداد رنگي به دليل ماهيت و…

آموزش تکنیک مداد رنگی

آموزش تکنیک مداد رنگی نقاشی با مدادهای رنگی، خرید مداد های جدید، نقاشی روی کاغذ و دیوار حجم خاطرات عظیمی از همه انسان ها را در زمان کودکی تشکیل می دهد. چیدن مداد های رنگی کنار هم، برای کودکان یا حتی بزرگسالان لذت قابل توجهی دارد. بهتر است کمی خلاصه…