بایگانی دسته: خوشنویسی درجه 2-1

آموزش خوشنویسی

خوش آن بود که گذاریم در جهان اثری
به یادگار از آن پیش کز جهان برویم
سحر جادوی پدیده ی خوشنویسی هر روز رنگهای تازه تری بر لوح وجود هنرمندان می بخشد و کلک سیاه مشق اثر از عمق و جان و دل هنرمند، روشنی و جلا می گیرد و به تعبیر مولایمان حضرت علی علیه السلام، خط روشنی دل و زبان دست هنرمند می شود.
دانه آنکس که آشنای دلست
که صفای خط از صفای دلست
برآنیم که در میکده ارژنگ ، ساقی شراب زیبایی خط نیز باشیم دل روشن کنیم و دستان مشتاقتان را به دست دل بسپاریم و تجربه و عشق خویش را فرش راهتان کنیم. باشد که پای دل بر آن نهید و میوۀ معرفت از آن چینید.
بی معرفت مباش که در آن یزید عشق
اهل نظر، معامله با آشنا کنند

آموزش خوشنویسی
آموزش خوشنویسی