خانه / رشته های آموزشی / خوشنویسی درجه 2-1

خوشنویسی درجه 2-1

آموزش خوشنویسی

آموزش خوشنویسی

خوش آن بود که گذاریم در جهان اثری به یادگار از آن پیش کز جهان برویم سحر جادوی پدیده ی خوشنویسی هر روز رنگهای تازه تری بر لوح وجود هنرمندان می بخشد و کلک سیاه مشق اثر از عمق و جان و دل هنرمند، روشنی و جلا می گیرد و …

بیشتر بخوانید »