بایگانی دسته: نقاشی درجه 2

آموزش طراحی بزرگسال

آموزش طراحی بزرگسال در آموزشگاه ارژنگ به ترتیب زیر انجام می شود:

– نحوه گرفتن تخته شاسی و مداد جهت سهولت کار و جلوگیری از آسیب ستون فقرات در دراز مدت
– آشنایی با ابزار طراحی
– انجام دست گرمی و بیان مزایای آن در جهت آزادی حرکت و رهایی خطوط ، یکی شدن فرمان مغز و دست ، قابلیت حرکت دست در جهات مختلف کاغذ
– نکاتی در جهت تقویت دید و دیدن هر چه بهتر اجسام و پیرامون
– بررسی اجسام از زوایای مختلف و انتخاب زاویه دید مناسب از سوژه
– آموزش اصول اولیه طراحی
– طراحی اجسام از زوایای مختلف و مفهوم ساده سازی اجسام با حجم های اصلی و استفاده از اشکال هندسی
– آموزش چیدمان اجسام و مبانی ترکیب بندی
– تعریف ترکیب بندی و خصوصیات آن و ویژگیهای یک اثر هنری تاثیر گذار و رعایت تناسب ، تعادل ، ریتم و حرکت ، هماهنگی در ترکیب بندی
– آموزش مبانی هنرهای تجسمی و مفهموم عناصر بصری و کیفیات بصری
– آموزش سایه زدن ، تعریف نور و انتخاب زاویه تابش نور مناسب ، سایه و نیم سایه و کاربرد انواع طیف های نوری و سایه روشن در نشان دادن بعد و حجم اجسام
– درک تفاوت بافت در اشیاء مختلف و نمایش و اجرای جنسیتهای مختلف اعم از شیشه، پارچه، سفال ، لعاب، فلز ، چوب و غیره
– آموزش پرسپکتیو:
.تعریف پرسپکتیو
.تاریخچه پرسپکتیو
.انواع پرسپکتیو
.اصطلاحات پرسپکتیو
.کاربرد پرسپکتیو
.آموزش پرسپکتیو اجسام و پرسپکتیو در طبیعت
– آموزش طراحی طبیعت و تعریف نور و سایه و بافت و حجم در طبیعت، اجرای درخت (تنه ،شاخه ، برگها ) خانه، چمن ، چوب ، آسمان ، دریا، سنگ ، گل و غیره
– آموزش طراحی سریع و اسکیس حیوانات در جهات و حرکات و زوایای مختلف
– آموزش سایه زدن حیوانات مختلف ( بافت پر، مو، پوست )
– طراحی چهره انسان:
.تقسیمات اجزای چهره
.دقت در تفاوت های فردی و انتقال حس و حالت چهره
.اجرای اجزای صورت
.تفاوت چهره بزرگسال و نوجوان و کودکان
. آموزش چهره در جهات مختلف ( تمام رخ، سه رخ، نیمرخ، سر رو به بالا، سر رو به پایین و غیره)
. اجرای حجم روی چهره و نحوه سایه زدن چهره

آموزش طراحی بزرگسال
آموزش طراحی بزرگسال

– طراحی اندام انسان (فیگور):
. تقسیمات بدن انسان و تفاوتهای سنی در اندام و تناسبات بدن انسان
.خط تعادل بدن انسان و محورهای مهم در بدن و خط حرکت
.انواع زاویه ها و چرخش های اسکلت بدن انسان
. طراحی بدن به صورت حجمی
.طراحی از اندام انسان با لباس در حالتهای مختلف
.آموزش طراحی سریع از فیگور زنده

آموزش تکنیک گواش در آموزشگاه ارژنگ:

– آموزش رنگهای اصلی و فرعی ، رنگهای کروماتیک و آکروماتیک ، رنگهای مکمل و متضاد
– اجرای دایره رنگ با گواش
– ترکیب رنگهای مختلف و تجربه رنگهای جدید
– ساخت تنالیته های رنگی مختلف
– اجرتی تنالیته های مختلف و آموزش کاربرد تنالیته در نشان دادن حجم و بعد اجسام
– اجرای ترکیب بندی با گواش و نشان دادن جنسیتها

آموزش طراحی بزرگسال
آموزش طراحی بزرگسال