خانه / مقالات

مقالات

هنر درمانی

هنر درمانی

هنردرمانی عبارت است از کاربرد مواد هنری برای بیان، و توانمند ساختن بیماراز طریق شناخت و حل تعارضات درونی خود در حضور هنردرمانگری که آموزش دیده است. در هنردرمانی، بیماران به مهارت یا تجربه قبلی در زمینه هنر نیاز ندارند؛ بلکه بیمار از طریق خلق اثر هنری و بازتاب آن …

بیشتر بخوانید »