بایگانی دسته: نقاشی فتورئال

دوره فتورئال

آموزشگاه ارژنگ دوره فتورئال برای تابستان سال ۱۳۹۷ ثبت نام می نماید. کلاس دوره فتورئال از تیرماه آغاز می گردد.

این سبک نقاشی ها بر اساس یک عکس کشیده می شود به گونه ای که بیننده تصور می کند که آنچه می بیند عکس است نه نقاشی! به این ترتیب در این سبک نگاه به نقاشی نگاه به واقعیت است.

دوره فتورئال
دوره فتورئال

ثبت نام دوره فتورئال به صورت ماهیانه، برای ۴ جلسه ۲ساعته در ماه انجام می شود. دوره فتورئال در دوشیفت شنبه ۱۱:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و شنبه ۱۸ تا ۲۰ برقرار است.

 

 

 

 

 

 

برای رزرو دوره فتورئال با ۴۴۴۴۷۷۱۷ تماس بگیرید.

تکنیک فتورئال
تکنیک فتورئال