نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای گواش

نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای گواش

آزمونهاي فني و حرفه اي در مرحله اول بصورت آنلاين برگزار ميشوند. آزمونی های عزیز با مطالعه نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای و به همراه داشتن مدارك لازم از جمله كارت ملي و كارت ورود به جلسه، در روز آزمون فنی و حرفه ای در حوزه ای از سازمان حضور می یابند. با در نظر گرفتن زمان تعيين شده به ٤٠سوال چهارگزينه اي با حفظ تمركز پاسخ صحيح می دهند.

در مورد آموزش گواش در آموزشگاه نقاشی ارژنگ بیشتر بخوانید.

نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای گواش
نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای گواش

به همين منظور براي آماده سازي شما هنرجويان محترم دوره گواش تخصصي، علاوه برمعرفی منابع اصلي، نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای گواش تخصصي بصورت فايل pdf در اختيار شما قرار داده مي شود. از الزامات آموزشی اين دوره، يادگيري انواع طيف رنگي و آناليز رنگي و… ميباشد. پيشنهاد ميشود شما عزيزان با ايجاد فضاي شبيه به آزمون، از قبيل در نظر گرفتن تايم مناسب و … از نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای گواش براي آمادگي بيشتر استفاده فرماييد. هر چه بيشتر نمونه سوالات را مطالعه كنيد براي آشنا شدن شما با محتواي آزمون مفيد ميباشد. همچنين ميزان تسلط شما بر مطالب باعث ايجاد ارامش شما و موفقيتتان خواهد بود.

عکس این تکنیک را در اینستاگرام آموزشگاه نقاشی ارژنگ ببینید.

برای دیدن کلیه نمونه سوالات آزمون فنی و حرفه ای نقاشی کلیک کنید.

نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای سیاه قلم

نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای سیاه قلم

آزمونهاي فني و حرفه اي در مرحله اول بصورت آنلاين برگزار ميشوند. آزمونی های عزیز با مطالعه نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای سیاه قلم و به همراه داشتن مدارك لازم از جمله كارت ملي و كارت ورود به جلسه، در روز آزمون فنی و حرفه ای در حوزه ای از سازمان حضور می یابند. با در نظر گرفتن زمان تعيين شده به ٤٠سوال چهارگزينه اي با حفظ تمركز پاسخ صحيح می دهند.

در مورد آموزش سیاه قلم در آموزشگاه نقاشی ارژنگ بیشتر بخوانید.

نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای سیاه قلم
نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای سیاه قلم

به همين منظور براي آماده سازي شما هنرجويان محترم دوره سیاه قلم تخصصي، علاوه برمعرفی منابع اصلي، نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای سیاه قلم تخصصي بصورت فايل pdf در اختيار شما قرار داده مي شود. از الزامات آموزشی اين دوره، يادگيري تکنیک های تخصصی سیاه قلم در سطح بالا و… ميباشد. پيشنهاد ميشود شما عزيزان با ايجاد فضاي شبيه به آزمون فنی و حرفه ای سیاه قلم تخصصي از قبيل در نظر گرفتن تايم مناسب و … از نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای سیاه قلم براي آمادگي بيشتر استفاده فرماييد. هر چه بيشتر نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای سیاه قلم را مطالعه كنيد براي آشنا شدن شما با محتواي آزمون مفيد ميباشد. همچنين ميزان تسلط شما بر مطالب باعث ايجاد ارامش شما و موفقيتتان خواهد بود.

برای دیدن کلیه نمونه سوالات آزمون فنی و حرفه ای نقاشی کلیک کنید.

نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای مدادرنگی

آزمونهاي فني و حرفه اي بصورت آنلاين برگزار ميشود. هنرجویان عزیز آموزشگاه ارژنگ بعد از اتمام دوره و معرفی به آزمون، با مطالعه نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای مدادرنگی و به همراه داشتن مدارك لازم (كارت ملي و كارت ورود به جلسه) روز آزمون فنی و حرفه ای در حوزه ای از سازمان حضور یابید.

در مورد آموزش مدادرنگی در آموزشگاه نقاشی ارژنگ بیشتر بخوانید.

نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای مدادرنگی
نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای مدادرنگی

با نهايت آرامش  پشت سيستم قرار ميگيريد و در نهايت خونسردي با در نظر گرفتن زمان تعيين شده به ٤٠سوال چهارگزينه اي با حفظ تمركز پاسخ صحيح می دهید.

به همين منظور براي آماده سازي شما هنرجويان محترم دوره مدادرنگي، علاوه برمعرفی منابع اصلي، نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای مدادرنگی بصورت فايل pdf در اختيار شما قرار داده مي شود.

از الزامات آموزشی اين دوره، يادگيري تكنيكهاي (گل، منظره و …)و آشنايي با انواع ابزار لازم براي اين دوره ونوع مداد ونرمي و سختي و مديوم ها مي باشد.

پيشنهاد ميشود شما عزيزان با ايجاد فضاي شبيه به آزمون فنی و حرفه ای مدادرنگي از قبيل در نظر گرفتن تايم مناسب و … از نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای براي آمادگي بيشتر استفاده فرماييد. هر چه بيشتر نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای را مطالعه كنيد براي آشنا شدن شما با محتواي آزمون مفيد ميباشد.

برای دیدن کلیه نمونه سوالات آزمون فنی و حرفه ای نقاشی کلیک کنید.

نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای پاستل

تمامی آزمونهاي فني و حرفه اي بصورت آنلاين برگزار ميشود. شما عزيزان علاوه بر مطالعه نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای پاستل ، با به همراه داشتن مدارك لازم (كپي شناسنامه يا كارت ملي و كارت ورود به جلسه) در روز آزمون فنی و حرفه ای در حوزه ای از سازمان حضور یابید. با نهايت خونسردي پشت سيستم قرار ميگيريد و در زمان تعيين شده به ٤٠سوال چهارگزينه اي با حفظ تمركز پاسخ می دهید.

در مورد آموزش پاستل گچی در آموزشگاه نقاشی ارژنگ بیشتر بخوانید.

نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای پاستل
نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای پاستل

به جهت آماده سازي شما هنرجويان دوره پاستل تخصصي، علاوه برمعرفی منابع اصلي، نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای پاستل بصورت فايل pdf در اختيار شما قرار داده مي شود. از الزامات آموزشی اين دوره، يادگيري تكنيكهاي (مدل زنده، پرتره، گل و….) مي باشد.

پيشنهاد می کنیم شما عزيزان با ايجاد فضاي شبيه به آزمون فنی و حرفه ای پاستل تخصصي از قبيل در نظر گرفتن تايم مناسب و … از نمونه سوالات براي آمادگي بيشتر استفاده کنید.

تسلط هر چه بيشتر به نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای پاستل براي آشنا شدن شما با محتواي آزمون مفيد ميباشد.

برای دیدن کلیه نمونه سوالات آزمون فنی و حرفه ای نقاشی کلیک کنید.

نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای رنگ روغن

نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای رنگ روغن

از آنجا كه مي دانيد تمام آزمونهاي فني و حرفه اي بصورت آنلاين برگزار ميشود. شما عزيزان با مطالعه نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای رنگ روغن و به همراه داشتن مدارك لازم در روز آزمون فنی و حرفه ای در حوزه ای از سازمان حضور یابید. با نهايت آرامش  پشت سيستم قرار ميگيريد و در نهايت خونسردي با در نظر گرفتن زمان تعيين شده به ٤٠سوال چهارگزينه اي با حفظ تمركز پاسخ صحيح می دهید.

در مورد آموزش رنگ روغن در آموزشگاه نقاشی ارژنگ بیشتر بخوانید.

نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای رنگ روغن
نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای رنگ روغن

بدین منظور براي آماده سازي شما هنرجويان محترم دوره رنگ روغن تخصصي، علاوه برمعرفی منابع اصلي، نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای رنگ روغن تخصصي بصورت فايل pdf در اختيار شما قرار داده مي شود.

ازالزامات آموزشی اين دوره، يادگيري تكنيكهاي (رنگ شناسي، مدل زنده، پرتره و….)مي باشد. پيشنهاد ميشود شما عزيزان با ايجاد فضاي شبيه به آزمون فنی و حرفه ای رنگ روغن تخصصي از قبيل در نظر گرفتن تايم مناسب و … از نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای رنگ روغن تخصصي براي آمادگي بيشتر استفاده فرماييد. هر چه بيشتر نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای رنگ روغن را مطالعه كنيد براي آشنا شدن شما با محتواي آزمون مفيد ميباشد.

همچنين ميزان تسلط شما بر مطالب باعث ايجاد ارامش شما و انبساط خاطر شما بزرگواران خواهد بود.

برای دیدن کلیه نمونه سوالات آزمون فنی و حرفه ای نقاشی کلیک کنید.

نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای آبرنگ

نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای آبرنگ

همه آزمونهاي فني و حرفه اي بصورت آنلاين برگزار ميشوند. شما عزيزان با مطالعه نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای آبرنگ و به همراه داشتن مدارك لازم شامل كپي شناسنامه يا كارت ملي و كارت ورود به جلسه، در روز آزمون فنی و حرفه ای در حوزه ای از سازمان که روی کارت شما درج شده است حضور یابید.

در مورد آموزش آبرنگ در آموزشگاه نقاشی ارژنگ بیشتر بخوانید.

نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای آبرنگ
نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای آبرنگ

با نهايت خونسردي پشت سيستم قرار ميگيريد و با در نظر گرفتن زمان تعيين شده به ٤٠سوال چهارگزينه اي با حفظ تمركز پاسخ صحيح می دهید. به همين منظور براي آماده سازي شما هنرجويان محترم دوره فنی و حرفه ای آبرنگ، علاوه برمعرفی منابع اصلي، نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای آبرنگ بصورت فايل pdf در اختيار شما قرار داده مي شود. از الزامات آموزشی اين دوره، يادگيري تكنيكهاي خشك در خشك، خيس در خشك، خشك در خيس،خيس در خيس و…. مي باشد.

پيشنهاد ميشود شما عزيزان با ايجاد فضاي شبيه به آزمون فنی و حرفه ای آبرنگ تخصصي از قبيل در نظر گرفتن تايم مناسب و … از نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای آبرنگ براي آمادگي بيشتر استفاده فرماييد. هر چه بيشتر نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای آبرنگ را مطالعه كنيد براي آشنا شدن شما با محتواي آزمون مفيد ميباشد. همچنين ميزان تسلط شما بر مطالب باعث ايجاد ارامش شما خواهد بود. به اميد موفقيت روزافزون هنرجويان محترم.

برای دیدن کلیه نمونه سوالات آزمون فنی و حرفه ای نقاشی کلیک کنید.

نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای نقاشی پیشرفته

نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای نقاشی پیشرفته

از آنجا که تمام آزمونهاي فني و حرفه اي بصورت آنلاين برگزار ميشود،لازم است شما عزيزان با آرامش و خونسردي با مطالعه نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای نقاشی پیشرفته و همراه داشتن مدارك لازم (كپي شناسنامه يا كارت ملي و كارت ورود به جلسه) روز آزمون فنی و حرفه ای در حوزه ای از سازمان حضور یابید. با نهايت ارامش پشت سيستم مينشينيد و در نهايت خونسردي با در نظر گرفتن زمان تعيين شده به ٤٠سوال چهارگزينه اي با حفظ تمركز پاسخ صحيح می دهید.

در مورد آموزش نقاشی پیشرفته در آموزشگاه نقاشی ارژنگ بیشتر بخوانید.

نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای نقاشی پیشرفته
نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای نقاشی پیشرفته

به همين منظور براي آماده سازي شما هنرجويان محترم دوره نقاشی  پيشرفته، علاوه برمعرفی منابع اصلي، نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای نقاشی پیشرفته بصورت فايل pdf در اختيار شما قرار داده مي شود.

از الزامات آموزشی اين دوره، از مباحث رنگ روغن(بصورت مدل زنده) و پاستل گچي و آبرنگ مي باشد. پيشنهاد ميشود شما عزيزان با ايجاد فضاي شبيه به آزمون فنی و حرفه ای نقاشی پيشرفته از قبيل در نظر گرفتن تايم مناسب و … از نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای نقاشی پیشرفته براي آمادگي بيشتر استفاده فرماييد. هر چه بيشتر نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای نقاشی پیشرفته را مطالعه كنيد براي آشنا شدن شما با محتواي آزمون مفيد ميباشد. همچنين ميزان تسلط شما بر مطالب باعث ايجاد آرامش شما خواهد بود.

برای دیدن کلیه نمونه سوالات آزمون فنی و حرفه ای نقاشی کلیک کنید.

نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای نقاشی مقدماتی

همانطور كه مي دانيد تمام آزمونهاي فني و حرفه اي بصورت آنلاين برگزار ميشود. شما عزيزان با آرامش و خونسردي با به همراه داشتن مدارك لازم (كارت ملي و كارت ورود به جلسه) روز آزمون فنی و حرفه ای در حوزه ای از سازمان حضور یابید. پشت سيستم مينشينيد و در نهايت آرامش با در نظر گرفتن زمان تعيين شده به ٤٠سوال چهارگزينه اي با حفظ تمركز پاسخ صحيح می دهید.

در مورد آموزش نقاشی مقدماتی در آموزشگاه نقاشی ارژنگ بیشتر بخوانید.

به همين منظور براي آماده سازي شما هنرجويان محترم دوره نقاشی مقدماتی، علاوه برمعرفی منابع اصلي، نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای نقاشی مقدماتی بصورت فايل pdf در اختيار شما قرار داده مي شود. از الزامات آموزشی اين دوره، از مباحث ابزارشناسي طراحي و گواش (اناليز رنگي طيفهاي مختلف رنگ و…) آغاز ميشود تا سياه قلم و مباني هنرهاي تجسمي.

نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای نقاشی مقدماتی شامل سوالاتی درباره:

مبانی هنرهای تجسمی، تاریخ معاصر هنر، طراحی ۱ و طراحی ۲ میباشد.
هنرجویان عزیز بعد از گذراندن کلاسهای خود وارد فاز آزمون تئوری شده، که این آزمون در خود سازمان فنی حرفه ای برگزار میشود.
** هنرجویان با مبانی هنرهای تجسمی و طراحی ۱ و۲ در حین آموزش آشنا خواهند شد.
*ودر انتها جزوه ای در اختیار آنها قرار میگیرد که حاوی سوالات آزمون میباشد.

پبشنهاد ميشود شما عزيزان با ايجاد فضاي شبيه به آزمون فنی و حرفه ای نقاشی مقدماتی از قبيل در نظر گرفتن تايم مناسب و … از نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای نقاشی مقدماتی براي آمادگي بيشتر استفاده فرماييد. هر چه بيشتر نمونه سوال آزمون فنی و حرفه ای نقاشی مقدماتی را مطالعه كنيد براي آشنا شدن با محتواي آزمون و همچنين مسلط بودن شما بر مطالب بهتر و مفيدتر است.

برای دیدن کلیه نمونه سوالات آزمون فنی و حرفه ای نقاشی کلیک کنید.