آموزش مجازی آبرنگ

امروزه با گسترش فضاي مجازي، آموزش مجازی محبوبيت ويژه اي ميان مردم پيدا كرده است. در دنياي پر ازدحام و پر مشغله امروز، امكان استفاده و بهره وري از ذات هنر و تعلق به دلبستگيها به يُمن وجود دنياي پر طرفدار وب فراهم شده است. بزرگترين مزيت آموزش آنلاين، حضور و…

آموزش مجازی مربی نقاشی کودک

آموزش مجازی مربی نقاشی کودک، چهره جديد و نوظهور شيوه و متد آموزشي به سبك سنتي است. بسيار هم مورد استقبال قرار گرفته است. هنر بطور جدي درماني مؤثر براي رفع تنش و خستگيهاي روحي است. آموزش آن جداي از هدف فعاليت در مهارت خاصي، باعث ايجاد خلاقيت و آرامش…

آموزش مجازی نقاشی مقدماتی

یادگيري مبتني بر وب معمولا با عنوان آموزش الكترونيكي يا آموزش مجازي شناخته شده است. اين اتفاق بر اساس يادگيري آنلاين از طريق دوره هاي آموزشي است. عموما درسامانه آموزش مجازی ارائه ميشود. با كمك اين سامانه آموزش مجازي ميتوان تمام فرآيندهاي يادگيري را بصورت الكترونيكي انجام داد. آموزش مجازی…