آموزش تکنیک مداد رنگی

آموزش تکنیک مداد رنگی نقاشی با مدادهای رنگی، خرید مداد های جدید، نقاشی روی کاغذ و دیوار حجم خاطرات عظیمی از همه انسان ها را در زمان کودکی تشکیل می دهد. چیدن مداد های رنگی کنار هم، برای کودکان یا حتی بزرگسالان لذت قابل توجهی دارد. بهتر است کمی خلاصه…