بسته های نقش خلاق

مجتمع آموزشی ارژنگ بسته های نقش خلاق را تولید کرد. بسته های نقش خلاق شامل طرح های متنوع نیمه آماده، با هدف تکمیل آن توسط کودکان و نوجوانان می باشد.این مجموعه علاوه بر اینکه الگویی آماده برای طراحی است، فرصتی برای نوآوری و تقویت خلاقیت کودکان و نوجوانان فراهم می…